Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem uprawniającym do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w trakcie tymczasowego pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Poniżej przedstawię szczegółowe informacje związane z uzyskaniem EKUZ w zależności od celu wyjazdu oraz informacje na temat utraty uprawnień do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie EKUZ:
-Wyjazd turystyczny
-Wyjazd związany z pracą
-Wyjazd w celu podjęcia studiów lub nauki w szkole.