Z przyjemnością zawiadamiamy, że Przychodnia Kopernika w Grudziądzu uzyskała od Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia
Certyfikat Akredytacyjny, potwierdzający spełnienie przez
PRZYCHODNIĘ KOPERNIKA standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie działalności zakładu leczniczego.
Gratulacje i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych pracowników składa Dyrekcja i Zarząd Zakładu.

Koordynator - Dyrektor dr n. med. Cezary Strugała